KATALOG POLIMAT 2021

POLIMAT jest polskim producentem, łączącym prawie 30-letnie doświadczenie z nowoczesnym spojrzeniem na prowa- dzenie biznesu. Wysoka jakość, trwałość i niezawodność naszych produktów to cechy, które ugruntowały naszą pozycję na polskim rynku sanitarnym. Od początku swojej działalności przykładamy wielką wagę do wyboru najwyższej jako- ści surowców, produkowanych przy użyciu najlepszych technologii, przez wyselekcjonowanych partnerów z Francji, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii, dlatego marka POLIMAT stała się tak szybko synonimem produktów o wysokiej jakości za korzystną cenę. POLIMAT is a Polish manufacturer combining almost 30 years of experience with a modern approach to business. High quality, durability and reliability of our products are features that established the position on the Polish sanitary market. From the very beginning of our activity, we have been focused on selection of the highest quality raw materials, pro- duced with the use of the best technologies, by select partners from France, Italy, Austria and Great Britain, thus the POLIMAT brand has quickly become synonymous with high quality products at affordable prices. Компания POLIMAT является польским производителем, который соединяет свой почти 30-летний опыт с совре- менным взглядом на бизнес. Высокое качество, дольговечность и надежность наших продуктов это особенности которые укрепили позицию наших продуктов на польсском рынке. Большое внимание с самого начала, прини- маем на выбор высококачественного сырия для нашего производства. Стратегическое партнёрство с лидирую- щими поставщиками из Франции, Австрии и Великобрытании и поэтому бренд POLIMAT быстро стал синонимом высокого качества по выгодной цене. Roman Brejecki właściciel QUALITY DESIGN EMOTIONS / КАЧЕСТВО, ДИЗАЙН, ЭМОЦИИ JAKOŚĆ DESIGN EMOCJE 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIyMDI=